Trainingen op maat

Nettie: “Een training op maat kan over allerlei onderwerpen gaan. Zo train ik regelmatig mensen die assertiever willen worden. Dat is een vaardigheid, en met oefenen krijg je die steeds beter onder de knie.

Soms krijg ik ook een heel team voor een training op maat. Dan gaat het vaak om een vraag vanuit de organisatie. Die moet bijvoorbeeld leren omgaan met klachten. Vanuit een wettelijke verplichting moet iedere zorginstelling een protocol hebben voor klachtafhandeling. Ook moet er een commissie zijn die de klachten behandelt. Maar hoe doe je dat nu in de praktijk? Welke werkzaamheden horen daarbij? Hoe begin je eraan? Wie doet het? En dan? Op al dat soort vragen geven we tijdens de training heel praktijkgericht antwoord. Het protocol dient als leidraad. Daarop baseren we procedures, en geven we bijvoorbeeld veel aandacht aan zaken als verwachtingsmanagement bij de persoon die de klacht heeft ingediend.

Een andere training op maat gaat over veilige zorg. Een heel breed thema, want zowel medewerkers als cliënten moeten zich veilig voelen in de zorginstelling. We stellen er een team van aandachtsfunctionarissen voor op, die ik ook zelf opleid, en vervolgens help de veilige zorg als concept te implementeren. Vanuit uitgebreide praktijkkennis behoed ik de organisatie voor veel voorkomende fouten, zoals het aanstellen van een manager als aandachtsfunctionaris.”