Teamcoaching

Ook voor teams kan coaching uitkomst bieden, Om precies boven tafel te krijgen hoe de ‘diagnose’ luidt, houden we eerst twee bijeenkomsten met het team en de leidinggevende. In een volgende bijeenkomst komen we tot voorstellen voor een plan van aanpak. Daarover bereikt het team samen een akkoord.

Vervolgens gaan we aan het werk. Met het team én de leidinggevende. Meestal plannen we tussendoor ergens een tussentijdse evaluatie, maar we evalueren sowieso altijd aan het eind van het traject. We houden de vinger aan de pols door na verloop van tijd een terugkommoment te organiseren.