Individuele coaching

Bij individuele coaching beginnen we met een intake of ‘klikgesprek’. We maken dan kennis met elkaar en beginnen met de vraagverheldering: wat is precies het probleem, waar is exact behoefte aan? Soms kan het ook een driegesprek zijn, waarbij niet alleen coach en gecoachte maar ook de opdrachtgever aansluit.
In beide gevallen formuleren we gezamenlijk de leerdoelen, en stellen we vast hoeveel bijeenkomsten we nodig hebben. We stellen alles op schrift in een begeleiderscontract met leerdoelen, voorwaarden van werken, terugkoppeling en evaluatie.

Na deze voorbereidende fase gaan we echt aan de slag. Is er sprake van meer dan 6 bijeenkomsten, dan houden we een tussenevaluatie. Aan het einde van ieder traject volgt vanzelfsprekend een evaluatie met de ‘coachee’ en eventueel met de opdrachtgever.